Etablerat som enskild firma 1983 till 1989, därefter verksamt som aktiebolag.

Established as privat company 1983 - 1989, but after -89 as a Ltd company.

Företaget har två divisioner:The Company has two divisions:
Skrotbearbetningsmaskiner
Flygplan


Scraphandlingsmachines
Aircraft

Skrotbearbetningsmaskiner
Flygplan
: Försäljning, Reservdelar, Service.
: Försäljning, Reservdelar, uthyrning i BFK.

Scraphandlingsmachines
Aircraft
: Sale, spareparts, service.
: sale, spareparts, outrenting in BFK.